Van den Berg advocatuur

"Een advocaat zonder boeken is als een vakman zonder gereedschap" -thomas jefferson

Tarieven

De advocaat wordt vergoed op basis van een uurtarief . Dit tarief is € 200-235 per uur dit nog te vermeerderen met BTW.

Tevens kunt u op ons kantoor gebruik maken van gefinancierde rechtsbijstand.

U kunt op de tabel hieronder vergelijken of u in aanmerking komt voor deze gefinancierde rechtsbijstand. De bedragen welke genoemd worden in de tabel “Eigen bijdrage” is het bedrag wat éénmalig aan de advocaat door u moet worden voldaan dit eventueel nog te vermeerderen met griffierecht (= bedragen welke dienen worden te voldaan aan de rechtbank als er een procedure wordt aangebracht/gestart) en uittreksels.

De gefinancierde rechtsbijstand wordt verzorgd door:

“Raad voor Rechtsbijstand”
Laan van Meerdervoort 51
2517 AE Den Haag
070-370 14 14

De advocaat verzorgt de aanvraag en de Raad voor Rechtsbijstand zorgt voor de daadwerkelijk toetsing.