Van den Berg advocatuur

"Een advocaat zonder boeken is als een vakman zonder gereedschap" -thomas jefferson

Strafrecht

Het strafrecht heeft raakvlak met meerdere wetten. Wie verdacht wordt van een overtreding of het plegen van een misdrijf kan te maken krijgen met o.m. het Wetboek van Strafrecht, de Wegenverkeerswet, de Opiumwet of wetten die justitie hanteert zoals het Wetboek van Strafvordering en de Politiewet 1993.

In het strafrecht zijn de regels vastgelegd waaraan de burgers zich moeten houden. Houdt men zich daar niet aan dan pleegt men een strafbaar feit. Dit kan een overtreding zijn of een misdrijf. Een misdrijf wordt daarbij gezien als een zwaardere vorm van het plegen van een strafbaar feit.

Bij overtredingen kunt u denken aan zaken als snelheidovertreding of openbare dronkenschap.

Enkele misdrijven zoals in het Wetboek van Strafrecht zijn omschreven:

  • diefstal
  • doodslag
  • moord

Wordt u verdacht van het plegen van een strafbaar feit en u ontvangt een dagvaarding, neemt u dan direct contact met ons op. Hetzelfde geldt indien u door de politie bent aangehouden en voor verhoor wordt meegenomen naar een politiebureau. Bent u zelf niet in staat om contact op te nemen dan kunt u de politie, familie of vrienden vragen dit namens u te doen.