Van den Berg advocatuur

"Een advocaat zonder boeken is als een vakman zonder gereedschap" -thomas jefferson

Ambtenarenrecht

Het ambtenarenrecht komt zeer overeen met het arbeidsrecht voor de werknemers in het bedrijfsleven. Er zijn echter ook belangrijke verschillen. Binnen het ambtenarenrecht wordt de verhouding geregeld van de ambtenaar en zijn/haar werkgever: de publieke sector ofwel de overheid.

Enige zaken waardoor u met het ambtenarenrecht te maken kunt krijgen:

  • ontslag ambtenaar
  • ambtenaren CAO
  • herplaatsingen
  • schorsingen
  • arbeidsongeschiktheid

Binnen het ambtenarenrecht kan iedere ambtenaar bezwaar maken tegen beslissingen met rechtsgevolg die door de werkgever zijn genomen. Tegen dit besluit dient men dan wel binnen 6 weken bezwaar aan te tekenen. Dit is belangrijk. Als er binnen deze periode niet wordt gereageerd dan kunnen de gevolgen verstrekkend zijn.

Het ambtenarenrecht en het arbeidsrecht zijn de laatste jaar steeds dichter naar elkaar gegroeid. Echter door de unieke positie van de overheid blijft de aparte rechtspositie d.m.v. het ambtenarenrecht voor de ambtenaar noodzakelijk.