Van den Berg advocatuur

"Een advocaat zonder boeken is als een vakman zonder gereedschap" -thomas jefferson

Archive for the ‘Uncategorized’ Category

Weldenkende schooldirecteur en schooladvies?

De laatste maanden/weken worstelen menig schoolhoofd en ouders van de leerling van groep 8 met het uit te brengen schooladvies door de directeur van de basisschool. Recent hebben ouders zelfs getracht met behulp van een kort geding hun kind te laten plaatsen met een VWO-advies, dan wel HAVO-VWO advies, maar trokken zij aan toch aan […]

LEES VERDER

Altijd protesteren tegen een voorgenomen of gegeven ontslag?

Sinds decennia leefde bij nagenoeg alle werknemers, die met een ontslag werden geconfronteerd, de overtuiging dat er altijd moest worden geprotesteerd tegen een ontslag of voornemen daartoe, omdat men anders moeilijkheden zou kunnen krijgen met het toekennen van een WW-uitkering. Immers, kon de uitkeringsinstelling (thans allemaal UWV geheten) een WW-uitkering weigeren indien de werknemer had […]

LEES VERDER

Erkenning van een kind of juist niet? denk aan de nationaliteitsgevolgen.

Nu er veel kinderen geboren worden binnen een niet-huwelijkse relatie dienen de ouders zich bewust te zijn van de juridische status van hun kind. Het gaat in dit artikel om de nationaliteitsgevolgen. Een kind dat wordt geboren uit een moeder die niet is gehuwd heeft slechts één juridische ouder, te weten de moeder. Heeft de […]

LEES VERDER