Van den Berg advocatuur

"Een advocaat zonder boeken is als een vakman zonder gereedschap" -thomas jefferson

Altijd protesteren tegen een voorgenomen of gegeven ontslag?

Sinds decennia leefde bij nagenoeg alle werknemers, die met een ontslag werden geconfronteerd, de overtuiging dat er altijd moest worden geprotesteerd tegen een ontslag of voornemen daartoe, omdat men anders moeilijkheden zou kunnen krijgen met het toekennen van een WW-uitkering.

Immers, kon de uitkeringsinstelling (thans allemaal UWV geheten) een WW-uitkering weigeren indien de werknemer had ingestemd met zijn/haar ontslag.
Wie zwijgt stemt toe, zo was het oordeel.

Gevolg hiervan was dat menig procedure gevoerd werd, terwijl dit helemaal niet nodig was.
Waarom zou je tegen een voorstel van de werkgever om het dienstverband te beƫindigen protesteren wanneer die werkgever eigenlijk gelijk heeft (bijvoorbeeld omdat duidelijk is geworden dat de werknemer gewoon niet de capaciteiten heeft die nodig zijn voor de functie, omdat werkgever en werknemer wellicht te optimistisch waren bij het aangaan van de dienstbetrekking).

Bovendien werden daardoor vele zogenaamde pro-forma procedures gevoerd ten overstaan van de kantonrechter, hetgeen meer weg had van een toneelstukje.

Gelukkig heeft de wetgever dit ook onderkend, en is de Werkloosheidswet op dat gebied aangepast.

Een werknemer heeft sedert 1 oktober 2006 altijd recht op een werkloosheidsuitkering indien ontslag wordt aangezegd en daartegen geen inhoudelijk verweer is gevoerd, op twee uitzonderingen na, te weten:

  • bij ontslag op staande voet
  • wanneer het initiatief voor het ontslag is uitgegaan van de werknemer

Tip voor de werknemer: wil je eigenlijk zelf ontslag nemen, neem dan contact op de werkgever om het er toe te kunnen leiden dat officieel het voornemen tot ontslag uit gaat van de werkgever.
Een werkgever die op zich het beste voor heeft met zijn personeel zal daar geen moeite mee hebben.

Wel moet, om “problemen” met de WW-uitkering te voorkomen, rekening worden gehouden met de opzegtermijn.
Immers, de werkgever is en blijft loon verschuldigd over de opzegtermijn.

Het voordeel voor de werknemer en de werkgever is dat zij nu wat makkelijker met elkaar kunnen onderhandelen omtrent de voorwaarden voor beƫindiging van het dienstverband.
Een werkgever die inziet dat het wel eens moeilijk zou kunnen worden om een bepaalde werknemer te ontslaan tegen diens wil in (en de werkgever dus ofwel een ontslagvergunning dient aan te vragen dan wel ontbinding van de arbeidsovereenkomst bij de rechter, hetgeen voor de werkgever altijd tijd en geld kost) kan met een bepaalde ontslagvergoeding.

Publicatie: 16 Mei 2007

mr. P. van den Berg