Van den Berg advocatuur

"Een advocaat zonder boeken is als een vakman zonder gereedschap" -thomas jefferson

Gescheiden en kinderen?

Als onderdeel van het Burgerlijk recht houdt het Personen- en Familierecht zich bezig met de bevoegdheden en hoedanigheden van personen alsmede de betrekkingen binnen de familie.

LEES VERDER

Dreiging van onstlag?

Binnen het arbeidsrecht wordt de verhouding tussen een werkgever en werknemer geregeld. Indien de werknemer de individuele arbeidsovereenkomst die..

LEES VERDER

jong en zonder huis?

Als onderdeel van het Burgerlijk recht houdt het Personen- en Familierecht zich bezig met de bevoegdheden en hoedanigheden van personen alsmede de betrekkingen binnen de familie.

LEES VERDER

Weldenkende schooldirecteur en schooladvies?

De laatste maanden/weken worstelen menig schoolhoofd en ouders van de leerling van groep 8 met het uit te brengen schooladvies door de directeur van de basisschool. Recent hebben ouders zelfs getracht met behulp van een kort geding hun kind te laten plaatsen met een VWO-advies, dan wel HAVO-VWO advies, maar trokken zij aan toch aan

LEES VERDER
 
Altijd protesteren tegen een voorgenomen of gegeven ontslag?

Sinds decennia leefde bij nagenoeg alle werknemers, die met een ontslag werden geconfronteerd, de overtuiging dat er altijd moest worden geprotesteerd tegen een ontslag of voornemen daartoe, omdat men anders moeilijkheden zou kunnen krijgen met het toekennen van een WW-uitkering. Immers, kon de uitkeringsinstelling (thans allemaal UWV geheten) een WW-uitkering weigeren indien de werknemer had

LEES VERDER